30th maj 2014

Patrycja wraca do zdrowia bardzo szybko. Zaczyna si? bawi?, ?mia? i porusza? jak zazwyczaj 🙂 . Wczoraj otrzymali?my raport od patologw, w ktrym si? dowiadujemy, ?e wyci?gni?t? mas? zaklasyfikowano jako nawotwr. W zwi?zku z powy?szym zaplanowano rezonans magnetyczny oraz skanowanie […]

25th maj 2014

Mamy dobry raport!!! Operacja si? zako?czy?a pomy?lnie i przebieg?a bardzo dobrze z hirurgicznego punktu widzenia. Ca?a masa zosta?a usuni?ta bez ?adnych wiekszych komplikacji. Dodatkowo masa nie by?a po??czona z Patryni organizmem i nie by?o rwnie? ?adnych przerzuctw. Dzi?kujemy bardzo za […]

24th maj 2014

Przyjaciele oto dalsze informacje o Patryni. Lekarze zaplanowali operacj? na jutro rano lub w poniedzia?ek. Celem operacji jest usuni?cie ca?ej masy z jej cia?a. Prosz? o modlitw?, aby nie by?o ?adnej inej masy w jej ciele. Je?eli kto? chcia?by nas […]