26th sie 2014

To jest nasz 6 dzie? pobytu z Patrycj? w szpitalu i z tego co si? orientujemy powinna jutro (tj. wtorek) wyj?? ze szpitala. Wygl?da na to, ?e jej proces odbudowania przebiega znacznie szybciej od poprzednich. Mia?a gor?czke tylko przez dwa […]

22nd sie 2014

W ?rod? o 3 w nocy przewie?li?my Patrycj? do szpitala ze wzgl?du na wyst?puj?c? gor?czke. Jej gor?czka pojawia si? w 20 godzinnych odst?pach czasowych. Jednak ze wzgl?du na jej nisk? bardzo ilo?? bia?ych krwinek oraz owrzodzenie jamy ustnej istnieje konieczno?? […]

19th sie 2014

Patrycja zako?czy?a swoj? trzeci? chemi? w zesz?ym tygodniu we wtorek/?rode i zosta?a wypisana w pi?tek ze szpitala. Ca?y proces tym razem przebieg? bez najmniejszych komplikacji ani powik?a? (nie wymiotowa?a)!!! Dzi?ki Ci Jezu 🙂 Jej ciocia Magda wraz z synem Jziem […]

12th sie 2014

10 ostatnich dni to bardzo dobry czas sp?dzony z Patrycj?. W domu jest ona bardzo szcz??liw? i pogodn? dziewczynk?, bawi?c si? i ?miej?c woko?o. Jej powieki powoli wracaj? do normy i jej wszystkie mi??nie odzyskuj? funkcjonalno?? funkcjonalno?? do tego stopnia, […]