28th wrz 2014

Patrycja ma ju? nowy port! Ca?y zabieg trwa? nie wi?cej ni? 2 godziny i by? przeprowadzony w znieczuleniu oglnym (po nakoz?). Najwa?niejsze chyba jest to, ?e zabieg? zosta? przeprowadzony bez ?adnych komplikacji. W tej chwili jej port usytuowany jest po […]

25th wrz 2014

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

17th wrz 2014

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański Angielski.

10th wrz 2014

Tym razem Patrycja sp?dzi?a z nami cztery dni w domu. Pogoda by?a wy?mienita i sp?dzili?my wi?kszo?? czasu na zewn?trz. Przez ca?y ten okres czu?a si? bardzo dobrze, ale wczoraj wieczorem dosta?a gor?czki i oko?o 10 wieczorem musieli?my j? zawie?? do […]