23rd paź 2014

Patrycja w?a?nie przekroczy?a granic? po?owy swojej chemioterapii. 6 dawka chemii by?a podana w zesz?ym tygodniu i ze wzgl?du na usuni?cie jednego sk?adnika chemii, Patrycja ma si? bardzo dobrze. Nie wyst?puje ju? tak jak poprzednio mia?o to miejsce owrzodzenia w ustach, […]

11th paź 2014

Z ma?ymi wyj?tkami (cztery rutynowe wizyty w klinice) Patrycja jest z nami w domu przez ostatnie 3 tygodnie! To jest jak narazie najlepszy okres sp?dzony razem podczas ca?ego procesu chemii: bez gor?czki, ?adnych nudno?ci czy transfuzji krwii! Zazwyczaj Patrycja potrzebuje […]