9th lis 2014

W ostatni wtorek Patrycja sko?czy?a 7 dawk? chemii. Jeszcze pozosta?o jej 5 przed. Ostatni jej pobyt by? najkrtszy z dotychczasowych i trwa? zaledwie 24 godziny. Dodatkowo pierwszy raz od czterech miesi?cy, zacz??a przybiera? na wadze – i teraz wa?y ju? […]