30th maj 2016

Sporo si? wydarzy?o od ostatniego razu. Po pierwsze, bardzo si? cieszymy, ze min??o ju? dwa lata od Patrycji operacji, kiedy to usuni?to jej nowotwr. Na pocz?tku maja mia?a kolejn? tomografie, ktra po raz szsty z kolei, wykaza?a, ze Patrycja jest […]